Icehotel Svanencertifierat 2018

ett stort isblock som just lyfts upp ur Torneälven utanför Icehotel

Icehotel, med sina mycket speciella förutsättningar, blev Svanencertifierade 2018

Gästernas miljöpåverkan

Certifieringen innebär att verksamheten möter Svanens krav på sopsortering, vattenförbrukning, kemikalieanvändning, ekologiska och miljömärkta inköp samt energiförbrukning. I märkningen ingår miljöpåverkan från alla hotellets gäster, både de som sover i isrum och i de varma hotellrummen, restauranger och konferensdelar. 

 

familj som promenerar i sommaskog
Foto Asaf Kliger
händer med handavtryck i isblock
Photo Andreas Nilsson

Hela vår verksamhet är beroende av rent vatten, ren luft och oförstörd natur. Med en etablerad märkning som Svanen kan vi underlätta internt för personal och även i vara tydliga mot våra kunder och partners. Förhoppningsvis kan vi inspirera fler företag att göra resan med en certifiering – det går, även om man inte är ett hotell med samma förutsättningar som alla andra.

KERSTIN NILSSON, SENIOR QUALITY ADVISOR | ICEHOTEL

Om Svanen

Regeringen har gett Miljömärkning Sverige AB det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-Blomman (EU Ecolabel) i Sverige. Vi ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga "väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion". 1998 bildades bolaget SIS Miljömärkning AB. 2009 bytte vi namn till Miljömärkning Sverige AB. Bolaget ägs till 100 procent av staten. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag.

Läs mer om Svanen här

 

 


 

Upptäck mer

OM HÅLLBARHET