Information om covid-19

Med anledning av den rådande Covid-19 situationen vill vi dela med oss av de åtgärder som vi på Icehotel vidtar. Så länge hotellet har öppet är vår högsta prioritet är våra gästers och vår personals hälsa och säkerhet. Vi följer direktiv från Sveriges regering och folkhälsomyndigheten och uppdaterar vår personal kontinuerligt. 

 

DETTA GÖR VI FÖR VÅRA GÄSTERS OCH VÅR PERSONALS HÄLSA OCH SÄKERHET
  • Vi tvättar händerna och desinficerar ytor som gäster kan komma i kontakt med oftare och extra noga. 
  • Vi har ökat tillgången till handrengöring och desinfektionsmedel i både publika utrymmen och personalutrymmen. 
  • Vi städar toaletter och allmänna utrymmen ofta. 
  • Vi går grundligt igenom och tvättar utrustning såsom overaller och sovsäckar mer frekvent.  
  • Vi tar vårt ansvar och ser till att vår personal stannar hemma vid minsta symptom. 
  • I vår restaurang dukar vi upp ett tomt bord mellan samtliga sällskap. 
  • Vi erbjuder frukostpåse att ta med. 
  • Vi har tydlig vägledning i hur våra besökare och gäster kan röra sig på konstutställningen och hotellet på ett säkert sätt.