Different Natures

KONSTSVIT DIFFERENT NATURES

DESIGN ROBERT HARDING & TIMSAM HARDING | ICEHOTEL 32 | TILLGÄNGLIG DECEMBER 2021 - APRIL 2022
Snövägg med hål i sig
Välkommen TILL DIFFERENT NATURES

"Vad som händer med oss är irrelevant för världens geologi, men vad som händer med världens geologi är inte irrelevant för oss. Vi måste förlika oss med stenarna. Inte stenarna med oss." – Hugh MacDiarmid, utdrag ur On a Raised Beach, 1934

Naturen anpassar sig och utvecklas på olika sätt, precis som vi människor gör. Olika situationer kräver olika modifikationer och transformeringar. Vatten formar stenarna precis som vatten kan bli sten. “Different Nature” är ett rum som eftertraktar att omsluta sina besökare med en naturupplevelse av stora isblock, karvade vattenformer, för att efterlikna den solida massan som håller vår planet samman, som likt isen en dag kan komma att smälta bort. I Different Nature vill vi observera ursprunget, kontrasterna av former, och hylla vattenstenen, isen, och följa dess väg tillbaka till flytande form.

 
LYSSNA TILL PRESENTATIONEN

 

KONSTNÄRER

ROBERT HARDING är en engelskfödd skulptör som tidigare har bott i ett flertal afrikanska länder men som nu är bosatt i Spanien. Harding skapar skulpturer i bland annat marmor, trä, stål, snö och eld och har gjort det i ett flertal länder, tex; Sydafrika, USA och Japan. Konstverken kan ses i internationella och spanska kollektioner och i offentliga utrymmen. 

TIMSAM HARDING är född i Malaga och har en examen inom konst från University of Granada. Han har haft flera utställningar som tex. Entre Talud y Cuneta samt Habit culos y Testigos.

Två personer står bredvid varandra på den frysta Torne Älv
Foto Asaf Kliger

 

 


 

KONST & DELUXESVITER  2021

ICEHOTEL 32 & ICEHOTEL 365