Bokningsvillkor Icehotel

Generell bokningsinformation för privatpersoner

Du som bokar boende, transport, aktiviteter, samt övriga produkter och tjänster som erbjuds av Icehotel, erhåller en bekräftelse med ett unikt bokningsnummer. Denna bekräftelse är ditt avtal med Icehotel och innehåller de produkter, tjänster, tider samt villkor som du överenskommit med Icehotel. Du måste vara minst 18 år fyllda för att boka/ingå avtal med Icehotel.

I boendekostnaden ingår frukostbuffé, morgonbastu och  inträde till Icehotel med möjlighet till guidad tur på fasta tider, skoteroverall, skor och vantar. Vi rekommenderar att du använder dessa när du deltar i våra aktiviteter; då riskerar du inte att skada eller smutsa ner dina egna kläder. I skoteraktiviteter ingår hjälm. Vänligen respektera att de varma kläder som ni lånar endast får användas i Jukkasjärvi och i samband med aktiviteter bokade med Icehotel.

 

isdesign föreställande en brygga över vatten som leder till en säng längst bort i rummet
Design Franzisca Agrawal | Foto Asaf Kliger

Force Majeure

Force Majeure betyder ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser utanför arrangörens (Icehotel) kontroll, som utgör ett hinder för att resan inte kan genomföras. Händelser som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive men inte begränsat till krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terroristhandling, natur- eller industrikatastrof, brand, svåra väderleksförhållanden, vattennivån i floder eller översvämningar, stängning av flygplatser och kan även inkludera arbetskonflikt som rör tredje part, tekniska problem eller underhållsproblem eller oförutsedda operativa beslut från flygbolag som ändringar i tidtabellen eller avbrott i IT-infrastrukturen (inklusive men inte begränsat till vår hemsida). Under dessa förhållanden är arrangören (Icehotel) fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

 


 

Betalning

Vänligen notera att det inte går att göra preliminära bokningar via hemsidan. För att bekräfta bokningen måste du ange dina kortuppgifter i samband med bokningen. Det innebär att hela beloppet debiteras ditt bank- eller kreditkort i samband med köp. Det är heller inte möjligt att betala via bankgiro. Däremot går det utmärkt att avboka inom 48 timmar utan avgifter.

Vänligen observera att du inte kan utnyttja presentkort via onlinebokningen. Har du ett presentkort, kontakta bokningsavdelningen.

 


 

Avbokningsvillkor

 • Avboka kan du göra kostnadsfritt upp till 48 timmar från bokningstillfället genom att ringa bokningsavdelningen.
 • Vid avbokning efter 2 dagar från bokningstillfället och fram till och med 46 dagar före ankomst, debiteras 25 % av bokningens totalbelopp.
 • Vid avbokning gjord mellan 45 dagar och 15 dagar före ankomst, debiteras 75% av bokningens totalbelopp.
 • Vid avbokning senare än 14 dagar före ankomst debiteras 100% av bokningens totalbelopp.
 • Bokningar som görs med specialerbjudanden omfattas ej av dessa villkor utan styrs då av villkoren som kommunicerats i samband med bokning.

 


 

Avbeställningsskydd

Kan endast tecknas vid bokningstillfället för 350 kr per bokning. Avbeställningsskyddet gäller för samtliga namngivna personer i bokningen. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med uppvisandet av läkarintyg. Om kunden väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja resan.

Avbeställningsskyddet berättigar till avbokning fram till 1 dag före ankomst, senast klockan 15.00, med giltigt intyg utfärdat före ankomstdatum. Avgifter för avbeställningsskydd, bokningsavgift återbetalas ej, oberoende av avbokningsdag. Bokningsavgiften är 25% av bokningsbeloppet.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Av läkarintyg ska diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att resan skulle ha påbörjats. Det innebär att om du uppfyller och följer villkoren, kan du få tillbaka upp till 75% av totalbeloppet. För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan art att du inte rimligen kan genomföra resan. Det innebär exempelvis att om du saknar för resan nödvändiga resehandlingar som t.ex. pass, visum eller liknande, godtar vi inte detta som giltigt skäl till avbokning.

Upp till 100% återbetalning av inbetalade pengar kan förekomma om askmoln, på grund av vulkanutbrott, skulle omöjliggöra att ta sig till Icehotel. Vi kommer då att först och främst försöka hitta alternativa datum, men om detta inte går så betalar vi tillbaka hela det belopp som betalats in i förskott. Förutsättningen är att gästen har löst vårt avbeställningsskydd för 350 kr (avbeställningsskyddet samt flygbiljett återbetalas ej). Garantin gäller inte anslutande transporter till/från Icehotel utan där hänvisar vi till respektive flygbolags egna regler. Intyget ska vara Icehotel tillhanda inom 14 dagar från det planerade ankomstdatumet.

 


 

Ändra i bokningen/avbokning

Om du vill göra ändringar/avboka din bokning, kan du göra det via hemsidan genom att logga in på din sida. Login och lösenord hittar du i bokningsbekräftelsen.

 

Avbokning vid akut sjukdom/oförutsedda händelser

Under oförutsedda händelser går det att avboka vistelsen hos Icehotel utanför gällande avbokningsregler. Det innebär att om du uppfyller och följer villkoren, kan du få tillbaka upp till 75% av totalbeloppet. Med oförutsedda händelser och följer villkoren åsyftas:

 • Tecknat avbeställningsskydd, 350 SEK.
 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, din medresenär, maka/make, sambo, dina eller din respektives föräldrar, barn eller syskon.
 • Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att begära att du ska genomföra din resa.
 • Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, eller försäkringsbolag. Av läkarintyg ska diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att resan skulle ha påbörjats.

För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan art att du inte rimligen kan genomföra resan. Det innebär exempelvis att om du saknar för resan nödvändiga resehandlingar som t.ex. pass, visum eller liknande, godtar vi inte detta som giltigt skäl till avbokning.

 


 

Övrig information

Icehotel öppnar i ett antal etapper. Den första etappen är klar i början/mitten av december och varje vecka därefter öppnas en ny del av Icehotel. Nya sviter tillkommer varje vecka fram till och med den början/mitten av januari då konstruktionen av Icehotel beräknas vara klar. 

När vi skapar i naturmaterialen snö och is, under bar himmel, är vi beroende av moder natur som bestämmer förutsättningarna för tidplan och byggnation. Därför ber vi om överseende med eventuella avvikelser från planen. Om Icehotel inte kan erbjuda kallt boende på grund av väderleksförhållanden, blir du istället erbjuden varmt boende eller möjligheten att avboka din vistelse och få bokningen återbetald.

Icehotel är skyldiga att meddela gästen minst 14 dagar i förväg om kallt boende inte kan erbjudas. Observera att Icehotel inte är återbetalningsskyldiga för eventuella transportkostnader förknippade med resan även de som arrangeras av Icehotel.

Vi rekommenderar att du använder dessa när du är deltar på aktiviteter, mm. Många aktiviteter omfattar tuffare terräng, öppen eld, mm., som bland annat kan orsaka slitage på ytterkläderna. Icehotelär inte ersättningsskyldig om dina privata kläder tar skada av att du deltar på våra aktiviteter.
När du bokar boende hos oss ingår alltid varma kläder, vantar, skor, frukostbuffé och morgonbastu samt inträde till Icehotel. Vänligen respektera att de varma kläder som ni lånar endast får användas i Jukkasjärvi och i samband med aktiviteter bokade med Icehotel.

Alla utomhusaktiviteter i Lappland är väderberoende. Om vi på grund av extrema väderförhållanden tvingas ställa in en aktivitet, erbjuds en alternativ aktivitet som är anpassad till rådande förhållanden. Snötillgången i början och slutet av varje vinter är avgörande för när turerna börjar och slutar för säsongen.

Självrisk maximerad till 8000 kr per skadetillfälle/skoter debiteras aktuell förare på skadad skoter. Notera att alla turer förutsätter minst 2 vuxna deltagare för att avgå.

 


 

Behörighet för snöskoter och/eller Ranger

För att få köra skoter måste man vara 18 år fyllda. Körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdade före 1 januari 2000 ger dig även i fortsättningen rätt att köra snöskoter. 

Körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdade från och med 1 januari 2000 ger dig rätt att köra snöskoter enbart inom ramen förorganiserad turistverksamhet. Observera att också en innehavare av körkort med behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar även om han eller hon inte fyllt 16 år. Du måste vara på mötesplatsen 10 minuter före varje aktivitet.

 


 

Gästens skyldigheter

 • Att bevaka din e-post och vara tillgänglig på det telefonnummer du angett vid bokningen.
 • Vänligen kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du fått den och meddela eventuella felaktigheter direkt till oss, [email protected] eller ring på 0980-66800.
 • Att följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för hotellrummet/hotell stugan/kallt boende, transportmedlet, etc. T.ex. är det förbjudet att medta egen alkohol till bastun, även om den är bokad för privat bruk.
 • Tänk på att du är ansvarig för de eventuella skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till Icehotel har vi rätt att omedelbart avhysa gästen från boendet/området om rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse. I det fallet sker ingen återbetalning för resterande vistelsetid.
 • Om du har något klagomål vänligen kontakta receptionen så att eventuella oklarheter kan lösas under din vistelse.
 • Vänligen uppge vid bokningstillfället om du lider av någon form av rörelsehinder, matallergier eller annan viktig information. Vi ber dig vara tydlig och specificera om du har speciella önskemål. Innan du reser hit med rullstol, ber vi dig kontakta vår bokningsavdelning på [email protected] eller telefon 0980-668 00.
 • Att aldrig publicera eller sprida fotografier av Icehotel för kommersiella syften utan ett skriftligt godkännande från Icehoteloch konstnären/konstnärerna. Och att alltid uppge konstnärens/konstnärernas namn i anslutning till bilder som du väljer att publicera i t.ex. din privata blogg, portfolio, och/eller andra icke-kommersiella medier.

 


 

Reklamation/tvister

Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till receptionen på Icehotel. Om du underlåtit att söka rättelse under din vistelse och därmed inte gett Icehotel möjlighet att rätta till eventuella brister, kan du inte i efterhand kräva ersättning. Om du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta skriftligen framföras Icehotel snarast möjligt och senast 14 dagar efter hemkomst. Kommer vi inte överens, kan du vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Kontaktuppgifter hittar du på www.konsumentverket.se och www.arn.se.

 


 

Personuppgiftslagen (PuL)

Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av ICEHOTEL AB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration. Icehotel vidtar alla nödvändiga åtgärder som är rimliga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och enligt god sed.

 

 


 

Allmän information om resegaranti

Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. En paketresa är ett arrangemang som består av en transport tillsammans med inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med turisttjänster som t ex hyra av bil, om resan varar i mer än 24 timmar eller omfattar övernattning. Resan ska säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Vid köp av endast inkvartering gäller inte lagen. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits.
Icehotel har ställt statlig resegaranti hos Kammarkollegiet och vi uppfyller samtliga krav gällande bankgarantier och försäkringar. Reservation för ändringar Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under prisernas giltighetstid. Priser för kommande säsonger är alltid preliminära.
Observera att vid grupp- och specialbeställningar gäller särskilda bokningsvillkor. För mer information, vänligen kontakta Icehotel grupp- och konferensavdelning.​