Bokningsvillkor och avbokningsregler på Icehotel

Generell bokningsinformation för privatpersoner

Du som bokar boende, transport, aktiviteter, samt övriga produkter och tjänster som erbjuds av Icehotel, erhåller en bekräftelse med ett unikt bokningsnummer. Denna bekräftelse är ditt avtal med Icehotel och innehåller de produkter, tjänster, tider samt villkor som du överenskommit med Icehotel. Du måste vara minst 18 år fyllda för att boka/ingå avtal med Icehotel.

I boendekostnaden ingår frukost och inträde till Icehotel. Lån av varma ytterkläder, skoteroverall, varma skor och vantar ingår också när du bor hos oss och vi rekommenderar att du använder dessa när du deltar i våra vinteraktiviteter eftersom du då inte riskerar att skada eller smutsa ner dina egna kläder. I skoteraktiviteter anordnade av Icehotel ingår hjälm. Vänligen respektera att de varma kläder som ni lånar endast får användas i Jukkasjärvi och i samband med aktiviteter bokade med Icehotel.

Detta gäller ej bröllopsbokningar eller andra typer av bokningar som är förknippande med liknande arrangemang.

 

isdesign föreställande en brygga över vatten som leder till en säng längst bort i rummet
Design Franzisca Agrawal | Foto Asaf Kliger

Avbokningsvillkor logi

 
1 DECEMBER – 13 APRIL

 

MED KÖPT AVBOKNINGSSKYDD
 • Avbokning kan du göra kostnadsfritt inom 72 timmar från bokningstillfället genom att mejla till [email protected]
 • Vid avbokning med tecknat avbeställningsskydd gäller fri avbokning av rum till och med 12.00, 2 dagar(48h) före ankomst. För aktiviteter, mat & dryck samt transfer gäller fri avbokning fram till 14 dagar innan ankomst.
 • Vid akut sjukdom och med giltigt sjukintyg samt köpt avbeställningsskydd hos Icehotel kan du avboka din vistelse på Icehotel 2 dagar före ankomst (48 h), senast 12:00 lokal tid Sverige. Då gäller fri avbokning av rum, F&B och samtliga aktiviteter.
 • Vid avbokning närmare än kl 12:00, 2 dagar (48h) före ankomst med tecknat avbeställningsskydd gäller full debitering även för logi.
 • Avbokningen måste kommuniceras till Icehotel skriftligen. För ej skriftlig avbokad bokning, no show, gäller full debitering.
UTAN KÖPT AVBOKNINGSSKYDD
 • Avbokning kan du göra kostnadsfritt inom 72 timmar från bokningstillfället genom att mejla till [email protected]
 • Vid avbokning efter 72 timmar från bokningstillfället, utan giltigt sjukintyg eller utan tecknat avbeställningsskydd, gäller full debitering.
 • Vid akut sjukdom och med giltigt sjukintyg och utan köpt avbeställningsskydd hos Icehotel gäller full debitering.
 • Avbokningen måste kommuniceras till Icehotel skriftligen. För ej skriftlig avbokad bokning, no show, gäller full debitering.

 

Skulle reserestriktioner i Sverige införas från myndigheter som omöjliggör resande till/från Kiruna har ni rätt, (oavsett med eller utan köpt avbeställningsskydd) att flytta bokningen kostnadsfritt 1 år framåt i tiden om ni gör detta senast 14 dagar före första ankomstdagen. Möjlighet till ombokning är beroende på tillgänglighet på hotellet. Alla ändringar måste ske skriftligen till hotellet på [email protected]. Ombokningen gäller endast logi, mat & dryck på Icehotel, transfer, samt följande aktiviteter:

 • Norrskenssafari med skoter
 • Skoteräventyr skotertur med övernattning
 • Isskulptering
 • Norrskensmiddag
 • Vildmarksupè
 • Jukkasjärvi basturitual

 

14 APRIL – 30 NOVEMBER

 

 • Vid bokning utan tecknat avbeställningsskydd gäller fri avbokning av rum fram till 12.00 3 dagar (72h) före ankomst, därefter full debitering
 • Vid avbokning med tecknat avbeställningsskydd gäller fri avbokning av rum fram till klockan 12.00 på ankomstdagen. 
 • För aktiviteter, middag och dryck gäller fri avbokning fram till 7 dagar innan ankomst.
 • Bokningar som görs med specialerbjudanden omfattas ej av dessa villkor utan styrs då av villkoren som kommunicerats i samband med bokning.
 • Avbokningen måste kommuniceras till Icehotel skriftligen. För ej skriftlig avbokad bokning, no show, gäller full debitering. Mejla till [email protected]

 

RESTRIKTIONER

Avgift för avbeställningsskydd återbetalas ej, oberoende av avbokningsdag. 

Vid avbokning; kontakta oss för information och vägledning på [email protected]

 


 

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet kan endast tecknas vid bokningstillfället, till en kostnad av 895 kr per bokning. Avbeställningsskyddet gäller för samtliga namngivna personer i bokningen. Om du som kund väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja resan.

Avgift för avbeställningsskydd återbetalas ej, oberoende av avbokningsdag. 

 


 

Avbokning vid akut sjukdom/oförutsedda händelser

Under oförutsedda händelser går det att avboka vistelsen hos Icehotel utanför gällande avbokningsregler. Det innebär att om du uppfyller och följer villkoren, kan du få full återbetalning (Avbeställningsskyddet på 895 kråterbetalas ej). Med oförutsedda händelser och följer villkoren åsyftas:

 • Tecknat avbeställningsskydd, 895 SEK.
 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, din medresenär, maka/make, sambo, dina eller din respektives föräldrar, barn eller syskon.
 • Det har inträffat någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att begära att du ska genomföra din resa.
 • Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, eller försäkringsbolag. Av läkarintyg ska diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att resan skulle ha påbörjats.

För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan art att du inte kan genomföra resan. Det innebär exempelvis att om du saknar för resan nödvändiga resehandlingar som till exempel pass, visum eller liknande, godtar vi inte detta som giltigt skäl till avbokning. Ej heller godtar vi inställda eller försenade transporter till/från Icehotel som giltigt skäl utan där hänvisar vi till respektive transportföretags egna regler samt till ditt eget försäkringsbolag för ersättning för bokad logi och aktiviteter som inte kan nyttjas.

Intyget ska vara Icehotel tillhanda inom 3 dagar från det planerade ankomstdatumet.

 


 

Ändra i bokningen/avbokning

Om du vill göra ändringar/avboka din bokning, kan du göra det via hemsidan genom att logga in på din sida. Login och lösenord hittar du i bokningsbekräftelsen.

 


Betalning

Vänligen notera att det inte går att göra preliminära bokningar via hemsidan. För att bekräfta bokningen anger du dina kortuppgifter och 100% av bokningens värde debiteras ditt bank- eller kreditkort när du godkänner din bokning. Det går det utmärkt att avboka inom 72 timmar utan avgifter.

Vänligen observera att du inte kan utnyttja presentkort via onlinebokningen, har du ett presentkort, kontakta bokningsavdelningen. Du når oss enklast via mejl [email protected]

 


Force Majeure

Force Majeure betyder ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser utanför arrangörens (Icehotel) kontroll, som utgör ett hinder för att resan inte kan genomföras. Händelser som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive men inte begränsat till krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terroristhandling, natur- eller industrikatastrof, brand, svåra väderleksförhållanden, vattennivån i floder eller översvämningar, stängning av flygplatser, tekniska problem eller underhållsproblem eller oförutsedda operativa beslut från flygbolag som ändringar i tidtabellen eller avbrott i IT-infrastrukturen (inklusive men inte begränsat till vår hemsida). Under dessa förhållanden är arrangören (Icehotel) fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

 


 

Övrig information

När vi skapar i naturmaterialen snö och is, under bar himmel, är vi beroende av moder natur som bestämmer förutsättningarna för tidplan och byggnation. Därför ber vi om överseende med eventuella avvikelser från planen. Om Icehotel inte kan erbjuda kallt boende på grund av väderleksförhållanden, blir du istället erbjuden varmt boende eller möjligheten att avboka din vistelse och få bokningen återbetald.

I boendekostnaden ingår frukostbuffé och inträde till Icehotel. Lån av varma ytterkläder såsom skoteroverall, varma skor och vantar ingår också och vi rekommenderar att du använder dessa när du deltar i våra aktiviteter eftersom du då inte riskerar att skada eller smutsa ner dina egna kläder. I skoteraktiviteter ingår hjälm. Vänligen respektera att de varma kläder som ni lånar endast får användas i Jukkasjärvi och i samband med aktiviteter bokade med Icehotel. Icehotelär inte ersättningsskyldiga om dina privata kläder tar skada av att du deltar på våra aktiviteter.

Alla utomhusaktiviteter är väderberoende; om vi på grund av extrema väderförhållanden tvingas ställa in en aktivitet, erbjuds en alternativ aktivitet som är anpassad till rådande förhållanden. Snötillgången i början och slutet av varje vinter är avgörande för när turerna börjar och slutar för säsongen.

Självrisk maximerad till 8000 kr per skadetillfälle/skoter debiteras aktuell förare på skadad skoter. Notera att alla turer förutsätter minst 2 vuxna deltagare för att avgå.

 


 

Behörighet för snöskoter och/eller Ranger

För att få köra skoter måste man vara 18 år fyllda och ha bilkörkort. Vid skador på snöskotern/ranger debiteras föraren upp till 8000 kr per fordon.

Observera att alkoholkonsumtion före eller under en skotertur inte är tillåten. Ett utandningsprov kan göras innan aktiviteten startar. Observera att alla turer kräver minst två vuxnas deltagande för avresa.

 

Läs mer om aktiviteter på Icehotel

 


 

Gästens skyldigheter

 • Att bevaka din e-post och vara tillgänglig på det telefonnummer du angett vid bokningen.
 • Vänligen kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du fått den och meddela eventuella felaktigheter direkt till oss, [email protected] eller ring på 0980-66800.
 • Att följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för hotellrummet/hotell stugan/kallt boende, transportmedlet, etc. T.ex. är det förbjudet att medta egen alkohol till bastun, även om den är bokad för privat bruk.
 • Tänk på att du är ansvarig för de eventuella skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till Icehotel har vi rätt att omedelbart avhysa gästen från boendet/området om rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse. I det fallet sker ingen återbetalning för resterande vistelsetid.
 • Om du har något klagomål vänligen kontakta receptionen så att eventuella oklarheter kan lösas under din vistelse.
 • Vänligen uppge vid bokningstillfället om du lider av någon form av rörelsehinder, matallergier eller annan viktig information. Vi ber dig vara tydlig och specificera om du har speciella önskemål. Innan du reser hit med rullstol, ber vi dig kontakta vår bokningsavdelning på [email protected] eller telefon 0980-668 00.
 • Att aldrig publicera eller sprida fotografier av Icehotel för kommersiella syften utan ett skriftligt godkännande från Icehotel och konstnären/konstnärerna. Och att alltid uppge konstnärens/konstnärernas namn i anslutning till bilder som du väljer att publicera i t.ex. din privata blogg, portfolio, och/eller andra icke-kommersiella medier.
 • Kommersiell verksamhet i samband med vistelsen ska avtalas med hotellet.

 


 

Reklamation/tvister

Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till receptionen på Icehotel. Om du underlåtit att söka rättelse under din vistelse och därmed inte gett Icehotel möjlighet att rätta till eventuella brister, kan du inte i efterhand kräva ersättning. Om du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta skriftligen framföras Icehotel snarast möjligt och senast 14 dagar efter hemkomst. Kommer vi inte överens, kan du vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

 

 


 

Allmän information om resegaranti

Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. En paketresa är ett arrangemang som består av en transport tillsammans med inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med turisttjänster som t ex hyra av bil, om resan varar i mer än 24 timmar eller omfattar övernattning. Resan ska säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Vid köp av endast inkvartering gäller inte lagen. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits.
Icehotel har ställt statlig resegaranti hos Kammarkollegiet och vi uppfyller samtliga krav gällande bankgarantier och försäkringar.

Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av produkter, tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under prisernas giltighetstid. Produkter och priser för kommande säsonger är alltid preliminära.
Observera att vid grupp- och specialbeställningar gäller särskilda bokningsvillkor. För mer information, vänligen kontakta Icehotel grupp- och konferensavdelning.​