Hållbarhet

Kretsloppet

Varje år lånar vi isen från Torneälven för att bygga säsongens Icehotel, som under våren smälter till vatten och återgår till älven. Kretsloppet är grundidén till Icehotel och vår relation till vatten och is är central.

båt på Torne älv
Foto Asaf Kliger
Torne river during summer
Foto Asaf Kliger

ÄLVRÄDDARNA

Vi stöder kampen för bevarandet av outbyggda vattendrag i Sverige. 

WATERAID

Vi skänker regelbundet pengar till WaterAid som vill förbättra tillgången till rent vatten runtom i världen.

Yngve Bergqvist hämtar vatten i Torne älv
Foto Asaf Kliger
Icehotel 365 på sommaren med gula blommor i förgrunden
Foto Asaf Kliger

SUSTAINABLE ARCTIC DESTINATION

Icehotel är en internationellt hållbarhetscertifierad destination.

 

 

 

 


 

Arctic Sustainable Destination

 

 

 

Pause video
Youtube video image