Frozen moment

KONSTSVIT FROZEN MOMENT

DESIGN TJÅSA GUSFORS & HANNEKE SUPPLY | ICEHOTEL 34 | TILLGÄNGLIGT DECEMBER 2023 - APRIL 2024

Två råttor är tagna på bar gärning. De tänkte stjäla ost.

Huskatten, vars uppgift är att vakta skafferiet har stilla observerat råttornas energiska arbete.

Råttorna får syn på katten. De håller koll på varandra.

Katten känner sig nog lite hungrig. Orkar han med jakten? Han fortsätter att titta, ögonblicket som fruset i tiden.

Så länge råttorna håller sig stilla kommer katten att förbli obeslutsam.

Lyssna till berättelsen

Frozen Moment
Photo: Asaf Kliger
Tjåsa Gusfors & Hanneke Supply
Photo: Asaf Kliger
ARTISTS

TJÅSA GUSFORS har arbetat som konstnär på Icehotel sedan år 2000. Hon är en mångfacetterad konstnär; hon sjunger och skulpterar material så som trä, sten och sand. Rösten du hör sjunga i rummet är Tjåsas röst.

HANNEKE SUPPLY är en skulptör som arbetar i material så som sand, snö, is och skum. Sedan hennes examen år 2003 har hon rest runt i världen och hängivit sig åt sin passion för skulptur: hantverket men även att knyta band med andra kreativa människor.

 


KONST & DELUXESVITER

ICEHOTEL 34 & ICEHOTEL 365