WaterAid – rent vatten förändrar världen

Icehotel är omgivet av kristallklart, rent vatten, något som många människor runt om i världen – med förödande konsekvenser – inte har tillgång till.

Torneälven på sommaren
Foto Asaf Kliger
Yngve Bergqvist vid Torne älv på sommaren
Foto Asaf Kliger

Vi stöttar waterAid i globala vattenprojekt

WaterAid är en ideell organisation som arbetar med världens allra fattigaste samhällen för att inrätta hållbara vatten-, sanitets-och hygienprojekt, samt att påverka regeringar att ändra sin lagstiftning.

Sedan 1981 har över 25,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och bättre sanitära förhållanden tack vare WaterAids arbete, samt donationer från människor, organisationer och företag, såsom Icehotel.

The things we take for granted and enjoy in abundance, is such an unimaginable luxury to so many people. Just around the corner from Icehotel, you can drink clean, fresh water straight from the river. It humbles you, making you aware of what a gift it really is. The work of WaterAid is so incredibly important. It improves the lives of so many people, creating sustainable and life-changing footprints for future generations to come.

| MALIN FRANCK, CEO ICEHOTEL

 

Malin Franck CEO outside Icehotel
Photo Rebecca Lundh