Älvräddarna

Kampen för att bevara Sveriges älvar

Torne river in summer
Foto Asaf Kliger
Torne river in summer
Foto Asaf Kliger

Vi lånar 10 sekunder av Torne

Älvräddarna är en organisation som verkar för att förhindra att Sveriges floder exploateras, ett viktigt uppdrag som Icehotel stödjer till fullo. Den livgivande Torneälven, moder till Icehotel, är en av de sista orörda älvarna i Europa och vi ser till att värna om henne. Faktum är, att så lite som 10 sekunder av hennes vattenflöde är tillräckligt för att förse oss med is nog att bygga ett nytt Icehotel.

Sedan början av 1900-talet har ekosystemen i Sveriges älvar och vattendrag, nästan utan undantag, utarmats kraftigt genom expansionen av vattenkraftverk. I likhet med miljöförstörda korallrev, hade dessa älvar en gång kristallklart vatten och en stor biologisk mångfald, något som nu har gått förlorat.

Majoriteten av Sveriges vattenkraftverk är dessutom mycket små och genererar mindre än tre procent av landets totala vattenkraft. 

Älvräddarnas mål är att avveckla alla mindre vattenkraftverk, samt att se till att de stora kraftverken blir miljöanpassade.

 
Torne älv under pastellfärgad himmel vid solnedgång
Foto Asaf Kliger
Portrait of Malin Franck, CEO at Icehotel
Malin Franck | Foto Rebecca Lundh

Älvräddarnas filosofi är densamma som Icehotel byggt hela sin verksamhet på: naturen var här först. Om vi vill vara med i dansen, måste vi låta den leda. Älvräddarna anser att alla vinner på att arbeta med naturen istället för emot den, och vi på Icehotel kan bara instämma.

| Malin Franck, VD Icehotel


 

Upptäck mer